Hesap Kullandırma Bildirimi

TurkOnay tarafından sunulan hizmetler yalnızca TurkOnay tarafından hesap açılışı esnasında kimlik tespiti yapılmış olan kişiler tarafından kullanılabilir.

 

Kullanıcılar, TurkOnay hesaplarına ait olan kullanıcı şifrelerini farklı kişilere veremez, hesaplarını farklı kişilere kullandıramaz. Hesaplarını TurkOnay’a yazılı bilgi vermeksizin 3. Kişilere kullandıranlar 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. Maddesinde yer alan  “Yükümlüler, nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmü açısından yasal yaptırıma uğrayabileceklerdir.

 

Bu kapsamda, bir yasal yaptırıma maruz kalınmaması için; bir başka kişi adına ya da hesabına hareket edilmesi halinde hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgilerinin derhal ve yazılı olarak TurkOnay’ a beyan edilmesi gerekmektedir. Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, işlem yapan gerçek veya tüzel kişinin Kuruluşumuzca kendi nam ve hesabına işlem yaptığı kabul edilmektedir.

 

TurkOnay, kullanıcıların hesaplarını başka kişilere kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol edebilir ve şüphe halinde hesapları geçici veya kalıcı olarak dondurma ya da kapatma hakkında sahiptir.