KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile  "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, İstanbul Ticaret Sicilinde 328703-5 sicil no ve 0859123799900001 MERSİS no ile kayıtlı şirket merkezi  Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi Dış Kapı No: 84/2 İç Kapı:1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim mim@turkonay.com.tr E-posta ve 0 (850) 474 22 23 Telefon No’lu TURKONAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. (“TURKONAY”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında TURKONAY nezdinde işlenen kişisel verilerinizin (Tablo 1’de gösterilmektedir), aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

 

  • Tablo 1’de yer verilen kişisel verilerimin, Şirketinizin elektronik para ve ödeme hizmetlerine faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,müşteri kimliğinin doğrulanması, müşteri kaydının yapılması ve kullanıcı hesabının oluşturulması, Sözleşmenin imzalanması ve ifası, Şirketiniz ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, KYC (Müşterini Tanı), AML (Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi), anti-fraud (Dolandırıcılığın Önlenmesi) gibi sistemlerle sunulan hizmetlerde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın, dolandırıcılığın önlenmesine yönelik bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması ve idari teknik tedbirlerin alınması, Şirketiniz tarafından sunulan ürün veya hizmete ilişkin olarak iletişim kurulabilmesi, Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi, bilgilerinin güncellenmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Dijital mecralar ve sosyal medya kanalları dahil anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapılması, kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması, Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi, İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, amaçlarıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun olarak işlenmesine, işlenme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ve Şirketiniz ile ilişkim devam ettiği müddetçe mevzuatta öngörülen süre boyunca elektronik/fiziksel ortamlarda saklanmasına,
  • Tablo 1’de yer verilen kişisel verilerimin, TURKONAY kurumsal internet sitesi üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu vasıtasıyla alınması sürecinde, tarafıma hizmet sunulması amacıyla TURKONAY’ın bulut hizmeti alması sebebi başta olmak üzere, yurt dışına aktarılmasına, TURKONAY’ın doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerine, iş ortaklarına, hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurt içi/yurt dışı kişi ve kuruluşlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına,

    İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca TURKONAY tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum.

Tablo 1

İşlenen Veriler Veri Kategorisi
Ad soyad, Anne - baba adı, Doğum tarihi, Cinsiyeti, Fotoğraf, Uyruk, Kimlik Kartı Fotokopisi, İmza, Nüfus cüzdanı seri no, TC kimlik no, Pasaport no, Vergi no, Yabancı kimlik kartı bilgileri  Kimlik
Adres, E-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri             İletişim
Fotoğraf  (Yüz tanıma bilgileri) Biyometrik Veri       
Kart Bilgileri, (kart no, son kullanma tarihi, CVV), yatırılan/gönderilen tutar bilgileri, Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi , Müşteri İşlem
Ödeme talimatına ilişkin bilgiler, banka hesap bilgileri, Finans
Çağrı merkezi kayıtları, ses kaydı,Video kaydı Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Şifre, Id numarası, doğrulama metodu, doğrulama kodu, tarayıcı tipi, kullanıcı adı, dolandırıcılık yöntemi, dolandırıcılık senaryoları bazında alınacak her türlü diğer veri İşlem Güvenliği
Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, Çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Pazarlama

Bulunduğu yerin konum bilgileri (Cep Telefonundan, bilgisayardan gerçek zamanlı konum bilgi takibi) Lokasyon

 

Açık Rızanızı dilediğiniz zaman mim@turkonay.com.tr adresine göndereceğiniz bir elektronik posta ile geri alabilirsiniz.

 

Müşteri Bilgileri

Ad, Soyad  
TCKN  
İletişim Adresi (Eposta veya telefon)  
İmza