Çevre Politikası

TURKONAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aşağıda belirtilen başlıkları kendisine çevre politikası edinmeyi uygun bulmuştur.

 

  • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
  • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
  • Çevre yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesi ve tüm süreçlerdeki verimliliğin artırılması için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir çevre yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmek,
  • Tüm birimlerimizde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
  • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve tüketimini azaltıcı önlemler almak, yüksek karbon salınımına etki edecek olaylardan kaçınmak,
  • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek, sürdürülebilir çevre eğitimi konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları ve müşterileriyle iş birliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak.