Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Yükümlülüklerimiz

TurkOnay, 5549 sayılı yasa kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasındadır.

 

18 Ekim 2006 tarihli 26323 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5549 Sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’un “Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi” başlıklı 15. Maddesinde; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Bu düzenleme uyarınca; Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini işlemi yapmadan önce Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, işlem yapan gerçek veya tüzel kişinin Kuruluşumuzca kendi nam ve hesabına işlem yaptığı kabul edilir.

 

TurkOnay’ın işbu yükümlülük kapsamında kullanıcı hesaplarını denetim yetkisi bulunmak olup, hesabınızı başka kişilere kullandırdığınız tespit edildiği ve/veya bu konuya ilişkin şüphe oluştuğu takdirde hesaplarınızı geçici ve/veya kalıcı olarak askıya alma, dondurma veya kapatma hakkı olduğunu önemle bildiririz.